Nagua Fouad

 

NAGWA FOUAD in film "Al-Oqala Al-Thalata" 1965 (by Omar Fakhfekh)

 

NAGWA FOUAD in film "Howa wal Nisaa" 1966 (by Omar Fakhfekh)

 

NAGWA FOUAD in film "5 Sharaa Al-Habayeb" 1971 (by Omar Fakhfekh)

 

NAGWA FOUAD in film "Gawaz fi Khatar" 1963 (by Omar Fakhfekh)

 

NAGWA FOUAD in movie "Lematha Aesh" 1961 (by Omar Fakhfekh)

 

NAGWA FOUAD in film "Lematha Aesh" 1961 (by Omar Fakhfekh)

 

NAGWA FOUAD in film "Mokalma Bad NosEleel" 1978(by Omar Fakhfekh)